İngilizce

Eğitimi

Lider Egemen Anaokulu İngilizce

Bir dünya dili. İngilizce.

Artık dünyanın herhangi bir yerine ulaşmak, iki tuşlamaya bağlı. Komşu, sadece ulaşabildiğimiz insanlar değil, hayal edebildiğimiz kadar geniş bir coğrafyadır. Karşımıza çıkabilecek olan insanlarla anlaşabilmek, dünya insanı olabilmek için İngilizcenin önemi ortaya çıkmaktadır.

​Mevcutta kullanılan bir çok sistemlerin artılarının yanında eksilerinin de olduğu, bazı konularda çocuklarda oluşturduğu başarı oranı yüksek olmasına rağmen, bazı konularda başarının sağlanamadığı görülmüştür. ​Kısaca sistemlerin tamamında çocukların gelişimi için "EN ÖNEMLİ UNSUR" göz ardı edilmiştir. Bunlardan bir tanesi iyi bir İngilizce eğitimi, bir tanesi de Beden eğitimidir.

 

Okulumuzda verdiğimiz İngilizce eğitiminde gramer kullanılmamaktadır. Gramerin sınavlarda yüksek puan alınmasına yönelik bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Hiç bir kural ve kaide olmadan, yabancı öğretmen eşliğinde sadece konuşma, oyun ve görsele dayalı bir İngilizce öğrenme eğitimi verebilmekteyiz. Bunu da haftanın beş tam günü ve uygulamalı (dans, drama, oyun, yarışma, eğlence vb.) olarak vermekteyiz. Bu konuda kurum olarak iddialıyız.

LEO Anaokulu - İngilizce

GYM Kids
Jimnastik

Jimnastik Uygulaması Sırasında Erkek Çoc

Anaokulu çağındaki çocukların en önemli ihtiyacı olan beyin gelişimlerinin yanında "BEDEN  GELİŞİMLERİ" ni de sağlamaktır. Bu konuyu en önemli unsur olarak görmekteyiz ve eğitim sistemimizin ana unsurlarından biri haline getirdik.

 

Bu bağlamda Beden Eğitimi dersini haftanın beş günü ders programımıza ekledik. Amacımız beyinde bulunan sağ ve sol lob'ları aynı anda çalışmasını sağlamak. Bunun sonucunda çocuklarımızda görünen farklar eğitime nasıl bir gözle baktığımızın kanıtı olacaktır.

Teknolojik gelişmelerle birlikte evde, işte, okulda daha az hareket eder olduk. Gündelik hayatımızın hareketsizleşmesinin ise bedelleri var. Daha az hareket ettikçe daha sağlıksız ve daha az kaliteli bir hayat sürüyoruz. Oysa sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli fiziksel aktiviteye ihtiyacımız var. Aslında yataktan  kalktığımız andan itibaren hareket etmeye başlıyoruz. Ayağa kalkıyoruz, yürüyoruz, giyiniyoruz, işe/okula gidiyoruz... Yani gündelik hayatımızda birçok hareket var. Fakat her hareket fiziksel aktivite değil. Fiziksel aktivite; bahçe işleri, yürüme, asansör yerine merdivenle çıkma gibi vücut hareketlerini içeren, süresi, şiddeti ve tekrarı olan hareketler bütünü. Daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat için fiziksel aktivitenin düzenli bir faaliyet olarak hayatımıza girmesi gerekiyor.

LEO Anaokulu - GYM J,mnastik

Robotik
Kodlama

Yapı Robotu

Kodlama Nedir?

Kodlama diğer adıyla programlama kelime   anlamıyla  belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü anlamına gelir. Programlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik  sistemlerden   oluşan  düzeneklere  bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır.

 

Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta programlama öğrenmiş olmalarıdır. Teknolojideki gelişmeler sistematik ve alternatif düşünme becerisini geliştiren, olaylar arasındaki bağlantıyı görmeyi sağlayan programlamayı hem eğlenceli hem de öğretici olarak çocuklara öğretebilmek artık mümkün hale gelmiştir. Özet olarak programlama öğrenmek insana; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor.

 

Küçük  yaşta  programlama  öğrenmenin  önemini   kavrayan programcılar  bunu  kolayştırmak  için  çeşitli  araçlar  ve  diller geliştirdiler. Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış bir çok uygulama mevcut. Aralarında dünyanın en meşhur programcıları aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bill  Gates ‘in  de bulunduğu bir grup programcı, Amerika’da programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar.

LEO Anaokulu - Robotik Kodlama

Çocuk Felsefesi P4C

Çocuk Felsefesi P4c Lider Egemen Anaokulu

Çocuklar Felsefe Yapabilir mi?

Çocuklar felsefe yapma pratiğine sahip olmasalar da hepsinin bunu yapma kapasitesi vardır. Bütün çocuklar epistemolojik ve metafizik fikirleri evirip çevirebilir, fikirler üretebilirler. Bu bölümde akademik olmayan ortamlarda felsefi diyaloğu ortaya çıkarma yöntemlerinden bahsedilecektir. 

Çocukların Felsefi Sorgulama Yapmaları Ne İşlerine Yarar?

 • Çocuklar becerikli dinleyiciler olurlar.

 • Sabrı öğrenirler.

 • Dikkatleri gelişir.

 • Hafızaları gelişir.

 • Felsefe yapmasının, matematik ve dilde sağladığı faydanın derslerdeki performansa olumlu etkisi

 • Hem ahlaki erdemlerin hem bilişsel becerilerin gelişimi

 • Kendi fikirlerini sunma

 • Başkalarına saygı duyma

 • Demokratik ve etkin vatandaş olma

Felsefi Bir Diyalogda Olması Gerekenler Nelerdir?

 • Felsefi içerik

 • İki ya da daha fazla farklı felsefi fikir

 • Birbirine zıt felsefi fikirler

 • Fikirleri desteklemek için sunulan argümanlar

 • Fikirlerin ve argümanların hareketi ve gelişimi

 

İyi Yaşam Nedir? Empati Kurma Becerisi Nasıl Kazanılır?

“İyi bir yaşam” deyince ne anlaşılmaktadır? Maddi ve manevi bakımdan yaşamın nitelikleri karşılaştırılır. Öncelikleri konusunda karar verme becerisi geliştirilir. Tartışma diyalogları süresince başkasını anlama, saygı duyma, dinleme gibi etkinliklerle empati kurma becerilerini geliştirir.

LEO Anaokulu - Çocuk Felsefesi

Yaparak

Yaşayarak

Öğrenme

Çocuk Boyama

"Eğitim dört duvardan fazlasıdır"

21. Yüzyılın Eğitim Metodu "Yaparak Yaşayarak Örenme"

Öğrenciyi, birey olarak tanıyan, bireysel gelişimine katkı sağlayan, özgüveni yüksek, toplum içerisinde yok olmayan, insani değerlere sahip, evrensel doğrulara saygı gösteren, akademik başarısını en yüksek noktaya taşıyan bir eğitim kurumu olmak için çalışıyoruz.  

Yaşayarak öğrenmek, deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemidir. Sorgulamaya yer vermeyen “ezbere” ve katı eğitim anlayışının klasikliğini  tümden yıkacak  yerine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitime yönelmeyi ifade eder.

Yaşayarak öğrenmek, deneyime ve keşfetmeye dayalı, hayatın tüm olanaklarıyla iç içe olmayı öngören bir öğrenme sistemidir. Sorgulamaya yer vermeyen “ezbere” ve katı eğitim anlayışını tümden alaşağı edip yerine deneyimsel, katılımcı ve hareket halinde bir eğitime yönelmeyi işaret eder.

LEO Anaokulu - Yaparak Yaşayarak Öğrenme